Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

adamklimowski
11:40
0026 13b5 550
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastrzepy strzepy
adamklimowski
10:59
Most of the things I’ve got right over the years, I got right because I’d got them wrong first.
Neil Gaiman
Tags: cytaty gaiman
adamklimowski
10:41
Play fullscreen
Christopher Tin - Sogno di Volare ("The Dream of Flight") (Civilization VI Main Theme)
Tags: gry wideo

October 22 2016

adamklimowski
19:17
Reposted fromherrkammer herrkammer viafinka finka
adamklimowski
15:30

October 21 2016

adamklimowski
16:31
Reposted fromgreensky greensky viaikari ikari
adamklimowski
16:29
8369 46a0 550
Reposted fromSpheroBB-8 SpheroBB-8 viaatranta atranta
adamklimowski
16:27
Reposted fromgreensky greensky viaatranta atranta
adamklimowski
15:40
Zadaliśmy Prezydentowi Kielc kilka pytań na temat sztandarowej koncepcji rozwoju miasta. Koncepcji, która jest podstawą rozwoju naszych Kielc. Wizji, która ma zapewnić Kielcom rozwój, kielczanom pracę, a miastu rozpoznawalność na całym świecie. To, co za chwilę przeczytacie, nas, w stowarzyszeniu, dosłownie powaliło. Gdyby nie to, że to autentyczny dokument (zamieszczamy go w wersji JPG), uznalibyśmy to za żart w stylu senegalskiego inwestora i to robiony przez Scyzoryk się Otwiera...
Tags: kielce
Reposted byandrewmylesikarikartoNikprosiaczekkpannakojotesewantonietaklucanusadharaUbikmichalkoziolFalloutsouptickimickilarwyastralnelavkundeldreptakklaudeaffia

October 19 2016

adamklimowski
20:06
3823 1dd7
20:06
1921 e934 550

banshy:

Tree | David Vo

adamklimowski
19:47
Reposted fromFlau Flau viasmoke11 smoke11
adamklimowski
17:43
adamklimowski
17:40
3943 adee 550
Reposted fromGroddjuret Groddjuret
adamklimowski
17:38
0140 9f3b 550
wujek google uczy i bawi
Reposted fromredshadow redshadow viaatranta atranta
adamklimowski
17:36

October 18 2016

adamklimowski
21:39
7254 eb4b 550
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMsSuzanna MsSuzanna
adamklimowski
19:18
6114 c877
Reposted fromGIFer GIFer viaczinok czinok
adamklimowski
18:34
adamklimowski
18:13
Play fullscreen
Time Lapse: Thousands of Books Get Reshelved Before the Rose Main Reading Room Reopens
Reposted byatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl