Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2011

adamklimowski
18:12

August 12 2010

adamklimowski
10:26
Niemcy przewożeni autobusem napadli na polską kurę - nie miała żadnych szans...
Tags: allegro
Reposted bydieselmower dieselmower

February 25 2010

adamklimowski
21:52
Biżuteria z klocków LEGO® ma niezwykły walor świeżości, lekkiej ekstrawagancji, ale jednocześnie może być elegancka, stonowana i subtelna. Ostatnio wykorzystywali ją na w swoich kolekcjach np. Jean-Charles de Castelbajac i Marc Jacobs.
Wszystko zależy od tego czego od niej oczekujesz.
Tags: lego allegro
Reposted byiber iber

January 06 2010

adamklimowski
16:32
“Kiedyś, gdy będę już za stary by handlować na Allegro , zasiądę przy kominku , zapalę fajkę i opowiem wnukom o aukcji z Tym Człowiekiem ! To Lśniący Diament wśród Allegrowiczów. Dziękuję i pozdrawiam” – autentyczny komentarz, który otrzymałem w serwisie Allegro. Ludzie mają fantazję.
http://ja.rafi.pl/2010/01/06/z-cyklu-komentarze-z-allegro-pl/
Tags: allegro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl