Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2014

adamklimowski
17:16

July 02 2013

adamklimowski
18:42
I am watching León: The Professional, have some lil Mathilda doodles

June 14 2013

adamklimowski
08:22

Polskie kino za darmo na YouTubie. Przełomowa umowa z polskimi studiami filmowymi

"Va Bank" i "Seksmisja" Machulskiego, trylogia "Trzy kolory" Kieślowskiego czy "Rejs" Piwowskiego - to niektóre z ponad 60 klasyków polskiego kina, które od dziś można oglądać na YouTubie. Największy serwis wideo w sieci należący do Google'a dogadał się z dwoma najstarszymi polskimi studiami filmowymi - Kadrem i Torem.
Tags: youtube filmy
Reposted byMezamejaskiereldriannesoberMlaskgrubyZirconmayflowersmoke11saintsandredneckpulczynskimegiddovlfascynacjealeksandrrragnijacamlodapannakikizelkozergeralt

December 31 2012

adamklimowski
16:24
The confrontation, bub
Reposted byzpopkconcubinemrocznyomletpathetic8houndsofloveatrantasuisseblood-bankblue-berrygeralt

July 18 2011

adamklimowski
18:27
Christopher Waltz ist RICHELIEU

July 10 2011

adamklimowski
21:52
Obejrzałem w końcu "(500) Days of Summer". Nagle wiele rzeczy w zupie zyskało znaczenie.
Tags: filmy

July 09 2011

adamklimowski
13:18

MissAvaGardner’s Top 100 Classic Motion Pictures

"These are my top 100 favorite classic films, the films I consider every classic fan should watch, its just my list and my opinion, I tried my best I love so many films and as a classic lover you always want to include more, for those who ask for movie recommendations this is for you. Please report any broken links and enjoy! "
Tags: filmy listy
Reposted bywiridiana wiridiana

June 29 2011

adamklimowski
20:46
Tags: filmy
Reposted fromnitael nitael viaszkarlat szkarlat

February 13 2011

adamklimowski
23:23
6733 e427 550
Reposted fromCietrzew Cietrzew viaLazuliLapis LazuliLapis

February 03 2011

adamklimowski
18:16
Czarny łabędź
Tags: filmy lego
Reposted bymicosi micosi

September 26 2010

adamklimowski
20:56
Reposted fromcefuj cefuj

September 08 2010

adamklimowski
19:11
0538 54a6

Salt & Pepper

Tags: filmy marvel
Reposted fromsawb sawb

August 16 2010

adamklimowski
07:02
Tags: filmy
Reposted fromgeo404 geo404
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl