Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2014

adamklimowski
17:18

December 21 2013

adamklimowski
20:19
Mikołaj był...

starszy od grzechu, a jego broda nie mogła już bardziej posiwieć. Chciał umrzeć.

Krasnale, żyjące w jaskiniach Arktyki nie znały jego języka, rozmawiały jednak we własnej szczebiotliwej mowie, i kiedy nie pracowały w fabrykach, odprawiały niezrozumiałe rytuały.

Każdego roku zmuszały go, mimo protestów i płaczu, do wyjścia w Wieczną Noc. Podczas swoich podróży zatrzymywał się obok każdego dziecka na świecie i zostawiał mu przy łóżku niewidzialny krasnoludzki prezent. Dzieci spały, uwięzione w czasie.

Zazdrościł Prometeuszowi i Lokiemu, Syzyfowi i Judaszowi. Jego kara była cięższa.

Ho.
Ho.
Ho.
— Neil Gaiman
Tags: gaiman

December 07 2013

adamklimowski
12:54
I do not believe that all books will or should migrate onto screens: as Douglas Adams once pointed out to me, more than 20 years before the Kindle turned up, a physical book is like a shark. Sharks are old: there were sharks in the ocean before the dinosaurs. And the reason there are still sharks around is that sharks are better at being sharks than anything else is. Physical books are tough, hard to destroy, bath-resistant, solar-operated, feel good in your hand: they are good at being books, and there will always be a place for them.
Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading and daydreaming

January 13 2013

adamklimowski
19:35
Chu’s Day: Neil Gaiman’s Charming Children’s Book

December 09 2012

adamklimowski
21:58
Neil Gaiman & Matt Smith having breakfast. Ooh to be part of that conversation! 
Tags: gaiman
Reposted frombethgadar bethgadar viawormstache wormstache

September 27 2012

adamklimowski
16:31

Superman, Batman and Neil Gaiman

Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7

Reposted bybartoncsoup bartoncsoup

March 19 2012

adamklimowski
10:17
I'm shockingly lazy and find it hard to get motivated to sit in front that computer and write. Help me!
Tags: gaiman
Reposted bybartoncsoup bartoncsoup

February 14 2012

adamklimowski
11:56
Roses are red,
Violets are purple,
Which is a very hard word to rhyme
And makes me happy that on February the 14th we don't traditionally have to give each other oranges.
http://journal.neilgaiman.com/2006/02/small-valentines-day-poem.html
Reposted bygummibeer gummibeer

January 01 2012

adamklimowski
20:17

I hope that in this year to come, you make mistakes.

Because if you are making mistakes, then you are making new things, trying new things, learning, living, pushing yourself, changing yourself, changing your world. You’re doing things you’ve never done before, and more importantly, you’re Doing Something.

So that’s my wish for you, and all of us, and my wish for myself. Make New Mistakes. Make glorious, amazing mistakes. Make mistakes nobody’s ever made before. Don’t freeze, don’t stop, don’t worry that it isn’t good enough, or it isn’t perfect, whatever it is: art, or love, or work or family or life.

Whatever it is you’re scared of doing, Do it.

Make your mistakes, next year and forever.

— Neil Gaiman, you perfect human being
Tags: gaiman cytaty
Reposted fromolewka olewka

February 05 2011

adamklimowski
21:28
Na kartce nie ma twittera, e-maila, facebooka. Internet jest nieosiągalny, ortografię sprawdzasz w słowniku. To bezpieczniejsze! Wcześniej często zdarzało mi się sprawdzać w internetowym słowniku znaczenie jakiegoś słowa albo zasady jego pisowni. Trzy godziny później okazywało się, że ten wyraz prowadził mnie od strony do strony i tak lądowałem na e-bayu, na którym właśnie kupowałem kolejną sokowirówkę.
— Neil Gaiman
Reposted bysegrittagnijacamlodapannabokenraconteur

January 15 2011

adamklimowski
19:52
Tonight Show dobiegł końca i zaczął się odcinek serialu Zdrówko. Cień nigdy nie oglądał Zdrówka. Widział w życiu tylko jeden odcinek - w którym córka Trenera przychodzi do baru - i to kilka razy. Już wcześniej zauważył, że jeśli nie ogląda się jakiegoś serialu, to przypadkowo stale natrafia się na ten sam odcinek. To pewnie jakieś prawo kosmiczne.
— Neil Gaiman "Amerykańscy bogowie"
Tags: gaiman cytaty

September 22 2010

adamklimowski
09:09
2857 257d
Reposted fromblondebaby blondebaby

September 01 2010

adamklimowski
16:12
5924 bc3a
Reposted fromblok blok viaelpanda elpanda

August 19 2010

adamklimowski
16:49
What I say is, a town isn't a town without a bookstore. It may call itself a town, but unless it's got a bookstore, it knows it's not fooling a soul.
— Neil Gaiman, "American Gods"
Reposted byikaris ikaris

June 14 2010

adamklimowski
14:46
3349 21e1
Śmierć i Sen
Tags: gaiman sandman
Reposted byblue-berry blue-berry

June 12 2010

adamklimowski
21:21
4191 575a 550
Literary social network Shelfari visited Sandman and Coraline author Neil Gaiman at his Minnesota home and snapped these pictures of his personal library.
Reposted byradiousranipiraniathuleultimadanioprosiaczekkSenyiajaqbeumrokuninagosiavictorianhappykokeshithe-impossible-girl
adamklimowski
21:19
Did a fun little blogpost for Shelfari today – a peek into Neil Gaiman’s personal library.
Reposted byradiousranithe-impossible-girl

June 09 2010

adamklimowski
13:52
3758 c73c 550
Reakcja Lucyfera na propozycję Remiela.
Reposted byblue-berry blue-berry

February 01 2010

adamklimowski
17:21
7011 9018
Sen, wysłannik Chaosu i jego podarunek.
Reposted byiberKabriolettasavorpsikusrenekaloszjme

September 20 2009

adamklimowski
08:37
1346 75c3
Neil Gaiman by Leigh Gallagher
Tags: gaiman
Reposted fromAluslaw Aluslaw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl