Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2014

adamklimowski
12:28
Tags: gry
Reposted bydewolajwidmo dewolajwidmo

May 03 2013

adamklimowski
09:00
Super Mario + The Great Gatsby = a new reason to procrastinate! [Crime in progress. Please disturb.]
Tags: gry

April 08 2013

adamklimowski
15:29
Wandering Poet
Tags: gauld gry
Reposted byMezameciastoimanathemasterofhamsternodoprawdyarachnephobicfrozenblackberrymonimichno-longer-koreReisagainstwilczafretkav2pxIhezalshestolethemoonikilledthepopebabyjane

March 08 2012

adamklimowski
20:35
Tags: gry
Reposted fromvifon vifon viapobe pobe

September 27 2011

adamklimowski
19:04
"Żołnierze Wyklęci" to pierwsza (i jak dotąd jedyna) gra karciana poświęcona antykomunistycznemu podziemiu zbrojnemu. Jej premiera odbyła się 11 listopada 2008 roku. Na początku roku 2009 rozpoczęto prace nad zupełnie nową mechaniką gry. Trwały one ponad 2 lata. Dzięki nim gra znacznie się skróciła, uprościła i zdynamizowała.

Każda talia to 22 karty leśnych (w tym 7 dowódców), 20 komunistów (w tym 4 "ważniejszych" UBeków), 10 kart specjalnych, 8 kart terenu i 10 losowo dobranych kart.

Gra zawiera instrukcję ze zmodyfikowanymi zasadami. Rozgrywka trwa około 30 minut.
Tags: gry
Reposted bywiridiana wiridiana

February 23 2011

adamklimowski
14:15
Play fullscreen
Gry to zuo (na przykładzie Na dobre i na złe)
Tags: gry seriale

February 19 2011

adamklimowski
22:46

January 09 2011

adamklimowski
22:43
5558 1807 550
Tags: gry
Reposted frommakarov makarov

August 10 2010

08:34
5812 8d5a 550

The breakout plan. (via)

Tags: gry komiksy
Reposted fromjmc jmc viaertai666 ertai666

June 13 2010

adamklimowski
22:26
7548 b2ed
Populacja studentów zmniejsza się.
Tags: gry studia
Reposted fromikari ikari

March 25 2010

adamklimowski
13:27

Home sheep home

"guide Shirley, Shaun and Timmy back to the barn" - poleciła ^sawb :)
Tags: gry

January 17 2010

adamklimowski
22:57

scrabble wars

Tags: gry lego sw

August 18 2009

adamklimowski
22:27

GRAPHICS GATE 2

Tags: gry zuch
Reposted fromsawb sawb

June 16 2009

adamklimowski
13:06
4962 2aca 550
Tags: gry
Reposted fromtfu tfu viapl pl

January 28 2009

adamklimowski
13:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl