Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2011

adamklimowski
22:46

October 14 2010

adamklimowski
13:44
Kapitan Polska. Moce: wiecznie wkurzenie, super zawiść, mega pesymizm, hiper pijaństwo, zero tolerancji.
Reposted byblyskhappykokeshidokurobeyhamlettomczanertai666salvinorumvolkaminaridaniotrikknegacjatentegoiurbAbbaPatergodsriseoneastwebjunkprosiaczekkskubertkauahtomashhabersmutazoskijonologinformynickdzwiedzateverbtikonstantynopolitanczykowianeczkalinuzpunkracycolagatjikasztanPanznamsienasloniachsmokszczeregoBodaszEvilDeathbarte9jackalFargoethZiemekcylonapplepiezombiekraskosoberkasessitaJodensteintorskeebravebeatsjajeczkopannanulvarclavicaartofhakualcohoolicchujowapabloo06kaerionyumi-mizunofillandiamaoademkamlotSexLoveFuckdaegilsomeothersonCurumomakarovbokenmicosimicosizajebanyminamijaen-ni-rinpierniczekshingaragrzejda89whitezombiekorekkelenprzedmaranczamichalsergio

January 18 2010

adamklimowski
09:46
- Chyba mój sąsiad znowu ostatnio bimber pędził...
- Skąd ten wniosek?
- Jego króliki znów sprały mojego dobermana.
Krótkie dżołki

August 19 2009

adamklimowski
12:05
Meash Ushatec.
Reposted bydzwiedziutorskeedziadekankskatjahjmelelwanipsikusrene

June 06 2009

adamklimowski
14:46
Po przeczytaniu treści tego e-maila możemy powiedzieć tylko to, co ktoś dopisał długopisem w rogu kartki...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl