Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2012

adamklimowski
15:23
Tags: polacy
Reposted fromdurszlak durszlak viamojra mojra

November 18 2010

adamklimowski
22:53

Six ordinary objects that define Polish life

Given the inadequacy of Polish socket technology it is surprising to discover that this country has the best windows in the world. I’m talking about those fabulous double-glazed units with the handle that twists to three positions:

1. Locked, to protect against dangerous disease-bearing winds and foreign neighbours;
2. Open, inwards of course;
3. Kind of open and leaning backwards. This is the one that freaks out foreigners. The first time you discover it you experience a heart-stopping moment in which you’re convinced the whole thing is falling out of the frame. It’s a classic living-in-Poland rite of passage.

I have no idea how Poland managed to get it’s hands on such cool windows. They have a Scandinavian feel to me, which may or may not be confirmed by looking for the manufacturer’s label if I can even be bothered.
Reposted byvictorian60Bpiraniataka-jedna-jaididntorderthatUltidympnasocalledprocrastinationmicosisegrittatales-of-a-librariandewolajwidmo

October 31 2010

adamklimowski
21:07
Święto zmarłych (cz. 1)
Reposted byartuu92mmisiekABCpsychovioletgnijacamlodapannazawiatrakami

October 17 2010

adamklimowski
21:47
6795 c883 550
Te JP obok "Mikołajowi Kopernikowi rodacy" tworzy razem zaskakującą całość. I dużo mówi o Polakach.

October 14 2010

adamklimowski
13:44
Kapitan Polska. Moce: wiecznie wkurzenie, super zawiść, mega pesymizm, hiper pijaństwo, zero tolerancji.
Reposted byblyskhappykokeshidokurobeyhamlettomczanertai666salvinorumvolkaminaridaniotrikknegacjatentegoiurbAbbaPatergodsriseoneastwebjunkprosiaczekkskubertkauahtomashhabersmutazoskijonologinformynickdzwiedzateverbtikonstantynopolitanczykowianeczkalinuzpunkracycolagatjikasztanPanznamsienasloniachsmokszczeregoBodaszEvilDeathbarte9jackalFargoethZiemekcylonapplepiezombiekraskosoberkasessitaJodensteintorskeebravebeatsjajeczkopannanulvarclavicaartofhakualcohoolicchujowapabloo06kaerionyumi-mizunofillandiamaoademkamlotSexLoveFuckdaegilsomeothersonCurumomakarovbokenmicosimicosizajebanyminamijaen-ni-rinpierniczekshingaragrzejda89whitezombiekorekkelenprzedmaranczamichalsergio

February 27 2010

adamklimowski
12:22

Typowi Polacy Wojciecha Staniewskiego.
Jest to kampania społeczna, mająca na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problemy związane ze stereotypowymi zachowaniami Polaków.

Tags: sztuka polacy
Reposted fromsawb sawb

January 23 2010

adamklimowski
10:46
8980 0733 550
Jak Polacy widzą Europę.
Tags: mapy polacy
Reposted fromevva evva

June 27 2009

adamklimowski
21:56
Jak nie robić wiochy za granicą - poradnik dla Panów - cz. 1

1. W samolocie nie klaszczemy po lądowaniu!
2. Nie zakładamy skarpet do sandałów!
3. Na obiady/kolacje zakładamy długie spodnie! ZAWSZE!
4. Saszetki i inne kondonierki mocowane do paska są bezwzględnie ZABRONIONE!!!
5. Unikamy koszulek z DATAMI - np. MOCKBA 1980
6. Jak wstajesz z leżaka i wybierasz się na piwko do baru to załóż coś na siebie!
7. Pamiętaj, gdy ktoś się do Ciebie uśmiecha i mówi "Hello" to nie oznacza, że jest gejem i chce Cię poderwać. Wystarczy odwzajemnić uprzejmość.
8. Przestrzegamy wszelkich obowiązujących zasad! Nie tylko tych regulaminowych, ale także wynikających ze zwyczajów i danej kultury! Nie przekonuj Arabki, żeby się wyluzowała i rozebrała na plaży "jak człowiek"!!!
Reposted fromwizualnie wizualnie vianosferat nosferat

May 16 2009

adamklimowski
19:14

15 things you need to know about Polish weddings – the survival guide

Polish wedding season is upon us. More and more foreigners are marrying Poles or getting invited to Polish friend’s weddings and there are things these people need to know. In this definitive survival guide to Polish weddings I will cover every potential pitfall, misunderstanding and health risk I’ve uncovered in my long career of attending Polish weddings. Comparisons are made with British or Anglo-American weddings, the rest of you will have to wing it.
Tags: polska polacy

April 01 2009

adamklimowski
19:07
Okazało się, że w oczach rodaków na najlepszej drodze do nieba są ludzie, którzy pomagają biednym, oraz ci, którzy z urzędu winni stać bliżej Boga, czyli księża. W pierwszej piątce znajdują się Anna Dymna (65 proc. wskazań), Jerzy Owsiak (57 proc.) i Janina Ochojska (44 proc.), przepleceni kardynałem Dziwiszem (64 proc. – tu rzecz jasna zadziałał jeszcze efekt JP2) i prymasem Glempem (47 proc.).
Tags: polacy
Reposted byiberlukan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl