Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2015

adamklimowski
17:51
Family Dinner
Tags: komiksy prawo
Reposted byppiotruswybuchmuzgu

May 29 2014

adamklimowski
16:00

October 19 2013

adamklimowski
14:59

August 06 2013

adamklimowski
14:51
Wolny królik
Tags: prawo
Reposted byprairievioletskokosankaorsonisbackpannajuliaacmissmiserablekitanazombiekraskoanabeeboro

February 07 2013

adamklimowski
16:24
Pamiętaj: możesz skserować albo zeskanować całą książkę – nawet w bibliotece! Prawo autorskie pozwala na to w ramach tzw. dozwolonego użytku. Nie stawia ono żadnych ograniczeń co do ilości stron czy typu publikacji.
Reposted byesewanMezameulaRavynasakeeeehashmarsjaninzmarsaKaMilkasoyouthinkyoureabitchdziesieciornica

January 05 2013

adamklimowski
17:01
0202 97fd
Dziękujemy za przeczytanie tej informacji
Tags: prawo reklamy
Reposted byplokinKorefrostownikinaya

September 13 2012

adamklimowski
16:42
Studia prawnicze
Reposted bygnijacamlodapannabartoncsoup

June 08 2012

adamklimowski
20:25
Reposted frombiauek biauek viaholamasdo holamasdo

February 14 2012

adamklimowski
21:32
- Tato, jesteś dziś dla mnie bardziej nieprzyjemny niż ustawa przewiduje.
 - Jak zwykle, Wiktor, nie przeczytałeś ustawy do końca.
— Wiktor Ś.
Tags: cytaty prawo
Reposted byniemcugrubypunkracytomashakisamepmgsoberkociesercezEveRdarksihayagusta-blu

December 14 2011

adamklimowski
13:17
Play fullscreen

What facebook knows about you

A couple of months ago the Austrian law student Max Schrems asked facebook to send him all their data stored about him. All Europeans have a right to do this. Because facebook is based in Dublin, Ireland. It took a while and then facebook sent Max a CD with 1222 PDF files. - Read more at http://www.taz.de/facebook-en

Reposted bymaciusiapatidaga

November 18 2011

adamklimowski
15:13
(...) do tego, żeby mieć pojęcie o ius - o zasadach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, o tym co sprawiedliwe i co niesprawiedliwe - nie trzeba być ekspertem od lex. Minister sprawiedliwości nie jest organem orzeczniczym, nie jest jego zadaniem korygowanie rozstrzygnięć sądowych, także nie po to dorobiliśmy się podziału resortu od Prokuratury Generalnej, by teraz pomstować na fakt, że nie ma prawnika na tym stolcu; ius jest bowiem tylko emanacją filozofii, która powinna być przekuta w możliwie najlepsze lex (ale od przekuwania ius w lex nie jest minister sprawiedliwości);
http://olgierd.bblog.pl/wpis,moje;najlepsze;poglady;o;nowym;ministrze;sprawiedliwosci,60917.html
Tags: prawo cytaty

November 07 2011

adamklimowski
15:53
Can we, just for a moment, Your Honor, ignore the facts?
Reposted bywhit28 whit28

October 25 2011

adamklimowski
14:16
(...) na pewno coś jeszcze się znajdzie, bo wiele osób ma na swoich komputerach np. nielegalne oprogramowanie (...) [L]epiej, żeby każdy z potencjalnych autorów dobrze przemyślał najpierw, zanim napisze coś takiego w internecie. Nawet, jeśli wybroni się wolnością wypowiedzi, znajdzie się coś innego i będzie miał kłopoty.
http://prawo.vagla.pl/node/9553
Tags: cytaty prawo

July 26 2011

adamklimowski
12:13
Wizerunek należy ujmować szeroko i obejmować tym pojęciem również inne, poza anatomicznymi, elementy identyfikujące, jak okulary, fryzurę, ubiór, rekwizyt, o ile tylko, wraz z innymi cechami, są one dla tej osoby charakterystyczne (J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa do wizerunku, ZNUJ PWiOWI 2002, z. 80, s. 12). Może tu wejść w grę nawet charakterystyczny sposób zachowania (Charlie Chaplin), linia profilu (Mozart) czy charakterystyczny cień (Sherlock Holmes). Wizerunek musi jednak zawsze umożliwiać rozpoznanie osoby.
— Komentarz do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.94.16.93), [w:] B. Giesen, W.J. Katner, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Świderski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX, 2009.

July 18 2011

adamklimowski
18:02
Instrument of destruction
Reposted byelpollodiablocliffordmondkroeteFredelslohmynniaelundrilwiridianapaket

May 31 2011

adamklimowski
07:55
1699 f818
Czy w wypadku Starej Republiki i Imperium Galaktycznego możemy mówić o ciągłości?
Tags: prawo sw
Reposted bywiridiana wiridiana

April 11 2011

adamklimowski
23:30

Q: How many lawyers does it take to change a light bulb?

A: Whereas the party of the first part, also known as "Lawyer", and the party of the second part, also known as "Light Bulb", do hereby and forthwith agree to a transaction wherein the party of the second part (Light Bulb) shall be removed from the current position as a result of failure to perform previously agreed upon duties, i. e. the lighting, elucidation, and otherwise illumination of the area ranging from the front (north) door, through the entryway, terminating at an area just inside the primary living area, demarcated by the beginning of the carpet, any spillover illumination being at the option of the party of the second part (Light Bulb) and not required by the aforementioned agreement between the parties.

The aforementioned removal transaction shall include, but not be limited to, the following steps:

  1. The party of the first part (Lawyer) shall, with or without elevation at his option, by means of a chair, step stool, ladder or any other means of elevation, grasp the party of the second part (Light Bulb) and rotate the party of the second part (Light Bulb) in a counter-clockwise direction, this point being non-negotiable.
  2. Upon reaching a point where the party of the second part (Light Bulb) becomes separated from the party of the third part ("Receptacle"), the party of the first part (Lawyer) shall have the option of disposing of the party of the second part (Light Bulb) in a manner consistent with all applicable state, local and federal statutes.
  3. Once separation and disposal have been achieved, the party of the first part (Lawyer) shall have the option of beginning installation of the party of the fourth part ("New Light Bulb"). This installation shall occur in a manner consistent with the reverse of the procedures described in step one of this self-same document, being careful to note that the rotation should occur in a clockwise direction, this point also being non-negotiable.

Note: The above described steps may be performed, at the option of the party of the first part (Lawyer), by any or all persons authorized by him, the objective being to produce the most possible revenue for the party of the fifth part, also known as "Partnership."

Tags: prawo
Reposted fromwickedsky wickedsky

April 07 2011

adamklimowski
13:24
7502 10c2 550
so true
Tags: plakaty prawo
Reposted fromfantik fantik viamojra mojra

February 24 2011

adamklimowski
19:15
dla Ciebie świadczyłbym rzeczy oznaczone co do gatunku w jakości najwyższej, nawet jeśli nie wynikałoby to z właściwych przepisów, czynności prawnej ani z okoliczności ♥
— Pan Marek
Tags: prawo cytaty
Reposted bywiridiana wiridiana

February 22 2011

adamklimowski
08:07
Company lawyer
Tags: dilbert prawo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl