Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2014

adamklimowski
17:00

June 25 2014

adamklimowski
18:16

May 26 2014

adamklimowski
15:28

December 02 2013

adamklimowski
21:08

October 23 2013

adamklimowski
15:00
Niewidzialny łańcuch na "W"?
Tags: raczkowski
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka

February 02 2013

adamklimowski
23:12
6287 73aa
Tags: raczkowski
Reposted frominosolan inosolan viaeffigy effigy

October 14 2012

adamklimowski
08:46
0286 85b6 550
czy są prawdziwki?
Tags: raczkowski
Reposted fromraczkowski raczkowski

November 18 2011

adamklimowski
15:50
Tak, powinniśmy być dumni ze swego miejsca urodzenia.
Tags: raczkowski
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka

January 26 2011

adamklimowski
16:12
1171 c8d6
pan...
Tags: raczkowski
Reposted fromfantik fantik viaraczkowski raczkowski

January 11 2011

adamklimowski
08:05
5717 459a 550
Na temat nowego święta...
Tags: raczkowski
Reposted fromfantik fantik viaraczkowski raczkowski

December 23 2010

adamklimowski
11:59
Prawdziwy Św. Mikołaj
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka

May 11 2010

adamklimowski
09:47
6464 6f7a
Od kiedy mam konto internetowe...
Tags: raczkowski
Reposted fromsober sober viaraczkowski raczkowski

March 05 2010

adamklimowski
12:43

Dzień dobry pani Kowalska. Czy zastałam męża?

[Raczkowski domowy]

Tags: raczkowski
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski

February 23 2010

adamklimowski
17:14
7467 7384
Ojej, biedna wiewiórka.
Tags: raczkowski
Reposted fromsober sober viaraczkowski raczkowski

February 10 2010

adamklimowski
18:13
Czterej jeźdźcy apokalipsy
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski

February 09 2010

adamklimowski
10:54
5825 daf3 550
Umówiłem się z moim kolegą "Szalonym Edkiem".
Tags: raczkowski
Reposted fromraczkowski raczkowski

January 27 2010

adamklimowski
14:49
3395 df27 550
Papierowe obrusy!
Reposted fromraczkowski raczkowski

October 06 2009

adamklimowski
12:56
Do środy, czyli do wczoraj, miałeś oddać pieniądze
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski

September 02 2009

adamklimowski
11:07
2567 39a1
[Raczkowski] My, myśliwi, eliminujemy jedynie zwierzęta chore i słabe
Tags: raczkowski
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski

July 28 2009

adamklimowski
23:44
Pingwin
Reposted fromraczkowski raczkowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl