Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

adamklimowski
16:02
Tags: słownik
Reposted fromfiguerola figuerola

April 25 2015

09:33

April 20 2015

adamklimowski
18:38
1252 0dce
Caution: Lethal with a phablet.
Tags: słownik
Reposted fromqueitsch queitsch viaatranta atranta

February 11 2015

adamklimowski
22:15
0918 58bf
Tags: słownik

February 02 2015

13:51
8496 d215
Tags: słownik
Reposted frombwana bwana viathauturien thauturien

January 26 2015

adamklimowski
18:49
Tags: słownik
Reposted fromkosmopolit kosmopolit viaikari ikari

December 22 2014

adamklimowski
20:24
5616 25d4 550
Tags: słownik
Reposted fromgoaskalice goaskalice viakuroi-ame kuroi-ame

December 12 2014

09:26
3914 63d4
Tags: słownik
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaMezame Mezame

October 21 2014

adamklimowski
21:45
4723 95ca 550
Tags: słownik
Reposted fromSeventh Seventh viasybka sybka

October 11 2014

adamklimowski
19:30

August 15 2014

adamklimowski
13:21
Tags: słownik
Reposted fromavooid avooid viafatu fatu

May 11 2014

adamklimowski
20:25
adamklimowski
11:10
4116 5de9 550
Reposted fromkatiuszak katiuszak vianattaly nattaly

December 01 2013

adamklimowski
10:23
solivagant
Tags: dw słownik
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaTARDIS TARDIS

September 01 2013

adamklimowski
19:40
11 Untranslatable Words From Other Cultures
Tags: słownik
Reposted byabcdcsupernenaim-so-retardedSteinkauzmizuumiludekniemcutwojkotancykahuwi

August 01 2013

adamklimowski
16:06
Reposted frompigna pigna viaula ula

July 13 2013

adamklimowski
16:26

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty
alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań
brobdingnagian - ogromny
bucolic - sielanka
cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić
clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią
efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

Tags: słownik

August 31 2012

adamklimowski
13:41
Phubbing - the rude social scourge of phone snubbing. It means to interact with a mobile phone in preference to people in a social setting.
Tags: słownik
Reposted bywywietrznikbartoncsoup

March 12 2012

adamklimowski
11:49

December 17 2011

adamklimowski
23:52
3957 26c7 550
co ja pacze
Tags: słownik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl