Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2011

adamklimowski
16:25
3336 12fc 550
Iron Man z Nowoursynowskiej
Tags: warszawa

March 29 2011

adamklimowski
12:49
6836 eb11 550
Chanse Lise

March 19 2011

adamklimowski
16:41
5357 025d 550
Beautiful Warsaw
Tags: warszawa
Reposted fromdarek darek viaKabrioletta Kabrioletta

February 15 2011

adamklimowski
21:13

February 03 2011

adamklimowski
22:52
7987 2373 550
Warszawskie biletomaty korzystają z Windowsa XP.
Reposted byKris70iber

January 21 2011

adamklimowski
16:24

January 17 2011

adamklimowski
15:20
7426 0f54 550
Ciężkie życie superbohatera w Polsce. 
z wykopu.
Tags: kater warszawa
Reposted fromikari ikari

December 03 2010

adamklimowski
17:32
8047 9d10 550
Nowy Świat, Warszawa, 1935
Tags: warszawa
Reposted frommkalino mkalino viaaequitas aequitas

November 21 2010

adamklimowski
15:25
Słyszałem, że na Euro 2012, w Warszawie będą rozdawane długopisy z mapą metra
Tags: warszawa
Reposted fromsawb sawb

October 25 2010

adamklimowski
21:02
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - Bartłomiej Karelin.
Reposted bymcjoanna mcjoanna

October 17 2010

adamklimowski
21:47
6795 c883 550
Te JP obok "Mikołajowi Kopernikowi rodacy" tworzy razem zaskakującą całość. I dużo mówi o Polakach.

April 27 2010

adamklimowski
15:57
4676 6580 550
May 8

Budujemy wielki wóz strażacki z klocków Lego

11:00–May 9, 2010 17:00 Pałac Kultury i Nauki Add this event to a calendar application
Tags: lego warszawa
Reposted byjme jme

January 25 2010

adamklimowski
13:57
Tags: pkin warszawa
Reposted fromoloss oloss

May 10 2009

adamklimowski
12:17
Gdyby nie wojna, mielibyśmy w Warszawie siedem linii metra. Budowa ostatniej skończyłaby się 36 lat temu. O tym opowiada powstający właśnie serial. Zobaczymy go w TVP - zapowiada "Życie Warszawy".
Wprost 24 - Historii od metra
gdyby nie nieżyczliwe nam fałdowania alpejskie mielibyśmy wysokie góry i 107miu Małyszów. Przeklęty świat zawsze chce upodlić Polaka

March 01 2009

adamklimowski
11:51

January 20 2009

adamklimowski
11:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl