Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2015

adamklimowski
17:53
Mario Giacomelli, "Priests Twirling in the Snow", 1960s
Tags: zima
Reposted byoxytocincukiernica

December 25 2014

adamklimowski
22:34
Play fullscreen
A Very Calvin & Hobbes Christmas

December 12 2014

17:10
1860 d49a 550

fleurdulys:

Winter Landscape - Louis Douzette

1869

Tags: sztuka zima

November 23 2014

adamklimowski
14:57

April 04 2013

adamklimowski
08:55
Pod ciemnem niebem zasnutem śniegowemi chmurami łatwo zapomnieć, że w istocie mamy lato, że Słońce wschodzi i zachodzi w porach letnich. Przez aurę zimową nie przedostaje się do ziemi tyle ciepła i światła, ile w lipcu powinno, niemniej to nadal jest słońce lipcowe - wystarczy spojrzeć, pod jakim kątem uderza przez chmury, jak odbija się od śniegu, jakiemi kolorami szyby maluje.
— Lipiec 1924 r. "Lód" Jacka Dukaja
Tags: zima
Reposted bystonerrfelickamyzonenatomiast

January 02 2013

adamklimowski
15:49
Christophe Jacrot photographies
Tags: zima
Reposted bysom3thingwildalessandraa

November 17 2012

adamklimowski
11:42
Snowy Day, Central Park, New York City.
Tags: zima
Reposted fromkanusia kanusia

October 03 2012

adamklimowski
21:01
This is what I love about winter. You wake up in the middle of the night, maybe just to pee or get water or something, look out the window and see this. It’s so beautiful. And it’s silent; you have no idea that it’s happening until you just look. It almost seems fake. And it makes your bed seem way more comfortable, for whatever reason.
Tags: zima
Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaalquana alquana

December 21 2011

adamklimowski
22:15
Pierwszy śnieg w Warszawie
Tags: warszawa zima
Reposted fromkanusia kanusia

December 13 2010

adamklimowski
15:53
Gra typu Memory
Opis:
Szukanie swojego płaszcza na uczelnianym wieszaku.
Parametry:
pojemość wieszaka - ok 50 płaszczy
wskazówki - główki wieszaczków mają więcej niż jeden wariant kolorystyczny
rożne poziomy trudności. Level hard = czarny płaszcz
Przegrana:
Powrót do domu bez płaszcza


Gra logiczna

Opis:
Należy oszacować ile warstw ubrań założyć by spełnić następujące warunki:
a) ma być ciepło na zewnątrz
b) zakaz pocenia się na zewnątrz
c) ma być ciepło wewnątrz
d) całośc ma gustownie wyglądać
Parametry:
Czas - max 15min
Przegrana:
Rozchorowanie się


Symulator tańca

Opis:
Należy przejść przez oblodzoną ulicę unikając:
a) upadku
b) ogólnie pojętego upokorzenia
Parametry:
Rożne poziomy trudności ze względu na wiele wariantow ubiorów wieżchnich, które mogą w rozny sposób uniemożliwiac ruchy kończyn w celu zbalansowania ciała. Dodatkowa łatka - pojawiające się z nikąd samochody.
Przegrana: 
Uraz kończyn


Gra zręcznościowa

Opis:
Należy zawiązać szalik na szyi, spełniając podane wymogi:
a) ma być ciepło
b) umożliwiać zapięcie płaszcza aż pod szyję
c) nie powodować uduszeń ani innych obstrukcji dróg oddechowych.
Przegrana:
Zgon


Gra typu Fighter / Zombie Killer

Opis:
Celem gry jest wygranie bitwy z wkurwionym tłumem i dostanie się do zapchanego autobusu.
Parametry:
Rózne poziomy trudności w zależności od:
a) godziny
b) popularnosci autobusu
c) typu autobusu (kontrola biletów przy wejściu, lub niezależne 'kasowanie' biletu)
d) częstości jazdy autobusu
Przegrana:
Powrót do domu na piechotę


Gra strategiczna

Opis:
Ustawienie optymalnej temperatury. Należy oszacować jak ustawić grzejnik elektryczny, kaloryfer i otwarte okno aby w nocy otrzymac odpowiednia temperaturę i poziom świeżego powietrza.
Parametry:
Utrudnieniem jest automatyczne wlączanie i wylaczanie się kaloryfera o określonych godzinach.
Przegrana:
a) zimno
b) brak świeżego powietrza
c) uduszenie
d) sauna w pokoju


A Ty, jak się bawisz tej zimy?


Post sponsorowany przez fundację walczącą z neo-kidami i propagującą świadomy udział w Rzeczywistości.
— Mafea
Tags: zima
Reposted fromMafea Mafea

December 01 2010

adamklimowski
15:56
9725 3fe0 550
Buka na Kampusie Centralnym UW.
Tags: buka zima
Reposted bylolcziwiridianalavinka

November 29 2010

adamklimowski
16:35
Last Christmas, I gave you my heart...
Reposted bykerri-mmmmmstfu

August 31 2010

adamklimowski
12:20
8785 95c4
za zimą specjalnie nie tęsknię, ale to zdjęcie jest przepiękne. nic nie mogło mnie powstrzymać ;)
Tags: kawa zima
Reposted fromOFFka OFFka

July 05 2010

adamklimowski
09:07
Tags: gify zima
Reposted fromlasher lasher

February 10 2010

adamklimowski
18:13
Czterej jeźdźcy apokalipsy
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski

December 31 2009

adamklimowski
16:12
Reposted fromfhr fhr

December 26 2009

adamklimowski
20:40
2776 9b3f 550
Tags: zima
Reposted fromcharlottinka charlottinka

November 26 2009

19:24

March 11 2009

adamklimowski
22:30
8933 3f85 550
Kraków
Tags: kraków zima
Reposted fromclarice clarice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl