Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2011

adamklimowski
21:56
4494 fe59 550
Była mgła, ale sobie poszła.
Tags: blip fail
Reposted bymojramicosi

July 08 2010

adamklimowski
10:15
Bardzo Lubię Informować Przyjaciół
Tags: blip polska
Reposted byraconteur raconteur
Sponsored post
soup-sponsored
04:52

May 17 2010

adamklimowski
22:19
4363 13e2 550
Schroedinger's Cat is...
Reposted bybruxascienceomagraleonnmhroczusjanve

April 23 2010

adamklimowski
20:27

karola88: wiedz choć pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko ....a zwłaszcza na niebiesko ;].

lwojcik: * { color: #0000FF; }

http://blip.pl/s/69260180
Tags: blip

February 23 2010

adamklimowski
18:57
3095 4d66 550
Dostalem od klienta szkic/wzor do projektu jego strony www. Pomozcie mi wstac z podlogi...
Tags: blip klyentela
Reposted byiskannarzekomyhappykokeshi

February 08 2010

adamklimowski
13:56
5645 4748
Liść, dzieło Nailini :)
Tags: blip

November 29 2009

adamklimowski
18:25
8063 305c 550
"Polska to taki kraj, gdzie każdy może się zajmować fotografią ślubną :)" ^futomaki
Tags: blip
Reposted bypulczynskippiotrus

July 31 2009

adamklimowski
08:28
6272 5c0a
Jak to TVN potrafi rozsławić stronę ;D
Tags: blip tvn
Reposted fromclarice clarice viaAluslaw Aluslaw

January 16 2009

adamklimowski
17:53
ols: gazeta czyta człowieka, koniec świata
http://blip.pl/s/6239194
Tags: blip cytaty

January 14 2009

adamklimowski
12:04
Reposted fromfanatyk fanatyk

January 13 2009

adamklimowski
14:22
[+lavinka] A Mcguru mi obiecał koparki i co?
[+Stryker] tusk obiecał cuda i co?
Tags: blip polityka
Reposted fromfanatyk fanatyk

January 10 2009

adamklimowski
13:25
5957 fc51
Reposted fromkrolowanocy krolowanocy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...