Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

adamklimowski
06:26
O wrangling schools, that search what fire
Shall burn this world, had none the wit
Unto this knowledge to aspire,
That this her fever might be it?
— John Donne, A Fever
Tags: cytaty

June 21 2015

adamklimowski
18:12
- Przeglądając Facebooka mam wrażenie, że moi znajomi nie robią nic innego, tylko biorą śluby, biegają i jedzą.
- To kiedy Ty?
- Ja już jadłam.
— MB&PP
Reposted byangmosleniwabulacoffeeandunicornsmaronnerfavorkinikomuanislowappiotrus

June 07 2015

adamklimowski
20:21
All these people saying they never got their Hogwarts letter: you got the letter. You went to Hogwarts. We were all there together. Of course it happened inside your head, but why on earth should that mean it wasn't real?
Tags: cytaty hp twitter
Reposted bykamykartur kamykartur

May 23 2015

adamklimowski
12:36
Obudziłem‍ się. Chcę wstać.
Chcę‍ wstać. Co to znaczy. Jest taki czas, że chcę wstać, a nie wstaję. Bo skoro wstaję, to nie „chcę”; ot, wstaję. Wstałem.
A tu‍ nie.
Chcę.
Co‌ to za granica? Co takiego oddziela „chcę” od „robię”?
Co‌ za dziwny bufor intencji?
Nie‍ ciało.
Nie‌ niemoc fizyczna.
Nie‌ niedowład woli. (Bo CHCĘ!)
Dlaczego‍ zatem chcę, a nie wstaję?
(Chcę,‍ a nie pracuję. Chcę, a nie idę. Chcę, a nie jem. Chcę, a nie mówię. Na przykład).
Nawet‌ jeśli tylko przez chwilę, przez sekundę, ułamek.
Jak‌ nazwać ów ośrodek, który stawia mi opór?
Dla‌ pływaka jest to woda. Dla dżdżownicy — ziemia. Dla jonu — pole elektromagnetyczne.
A dla‌ woli — co?
Coś.‌ Przeciwchcenie.
Nolensum.
Jak‍ pomierzyć gęstość, natężenie nolensum?
Czy‍ zmienia się ono w czasie? W przestrzeni?
Czy‌ istnieją ludzie o przyrodzonym im mniejszym i większym współczynniku tarcia nolensowego?
I jak‍ go kształtować? Jak zmniejszyć?
Chcę‍ wstać.
Nie‍ wstaję.
Nie‌ wstaję.
Nie‍ wstaję.
Wstaję.
Właśnie‌ TEN moment! TEN interwał! To coś pomiędzy!
Miliony‌ ludzi. W domach. Na ulicach. W pracy. W każdej czynności drobnej. Zanim cokolwiek zrobią — napięcie, nacisk, parcie. Jak przekłucie przez niewidzialną błonę. Żeby czyn się ziścił. Podniosła się ręka.
Z roku‌ na rok — trzeba na to więcej i więcej siły woli.
Nolensum‍ gęstnieje.
Grzęźniemy.‍ Jak w miodzie. W płynnej gumie.
Chcemy‌ chcemy chcemy, ale nas nie puszcza.
Leżymy,‍ patrząc w sufit. Wola wykrwawia się na podłogę po liniach najmniejszego oporu.
— Jacek Dukaj, Linia oporu
Tags: cytaty

April 25 2015

adamklimowski
09:28
Buying books would be a good thing if one could also buy the time to read them in.
— Arthur Schopenhauer
Tags: cytaty

April 23 2015

adamklimowski
17:30
Tags: cytaty
Reposted fromqb qb viaunfolded unfolded

April 22 2015

adamklimowski
14:23
Władcy Czasu zbudowali więzienie. Wznieśli je w czasie i miejscu niewyobrażalnym dla istot, które nigdy nie opuściły Układu Słonecznego, gdzie się zrodziły, albo doświadczyły jedynie podróży w przyszłość sekunda za sekundą, zmierzając wyłącznie naprzód. Przeznaczono je tylko dla Rodziny. Było stuprocentowo bezpieczne: kompleks niewielkich, przyjemnie urządzonych pokojów (w końcu Władcy Czasu nie byli potworami. Potrafili okazywać miłosierdzie, jeśli odpowiadało to ich celom), przesunięty w fazie w stosunku do reszty wszechświata.

W miejscu tym istniały wyłącznie owe pokoje: nie da się przekroczyć otchłani pomiędzy mikrosekundami. W istocie pomieszczenia te stały się samoistnym wszechświatem, czerpiącym światło, ciepło i grawitację z reszty stworzenia, zawsze odległym o ułamek chwili.

Rodzina krążyła po pokoju, cierpliwa, nieśmiertelna, i czekała.

Czekała na pytanie. Mogła tak czekać po kres czasu (ale nawet wtedy, kiedy Czas Się Skończy, Rodzina tego nie dostrzeże, uwięziona w oderwanej od niego mikrochwili).

Władcy Czasu zasilali więzienie olbrzymimi silnikami, skonstruowanymi w jądrach czarnych dziur, niedostępnymi dla nikogo: nikt nie zdołałby do nich dotrzeć prócz samych konstruktorów. Zwielokrotnienie silników stanowiło dodatkowe, stuprocentowe zabezpiecznie. Nic nie mogło pójść źle.

Dopóki istnieją Władcy Czasu, Rodzina pozostanie w swoim więzieniu, a reszta wszechświata będzie bezpieczna. Tak było i tak zawsze miało być.

A gdyby coś poszło nie tak, Władcy Czasu dowiedzieliby się. Nawet gdyby, co niewyobrażalne, którykolwiek z silników zawiódł, sygnały alarmowe rozdźwięczałyby się na Gallifrey na długo przed tym, nim więzienie Rodziny powróciłoby do naszego czasu i naszego wszechświata. Władcy Czasu uwzględnili w swoich planach wszystko.

To znaczy wszystko, prócz możliwości, że pewnego dnia nie będzie już Władców Czasu ani Gallifrey. Że Władcy Czasu znikną z wszechświata – oprócz jednego.

Kiedy zatem więzienie zatrzęsło się i rozpadło, jak po trzęsieniu ziemi, wyrzucając z siebie Rodzinę, i gdy Rodzina uniosła wzrok i ujrzała w górze światło galaktyk i słońc, nieprzetworzone i nieprzefiltrowane, i pojęła, że powróciła do wszechświata, zrozumiała, że to tylko kwestia czasu, nim pytanie znów zostanie zadane.

A ponieważ była ostrożna, przejrzała cały wszechświat, w którym się znalazła. Nie pragnęła zemsty: nie leżało to w jej naturze. Chciała tego, co zawsze. A poza tym...

We wszechświecie wciąż pozostawał jeden Władca Czasu.

Rodzina musiała coś z tym zrobić.
— Neil Gaiman, "Godzina Nic" (ze zbioru "Drażliwe tematy. Krótkie formy i punkty zapalne")
Tags: cytaty dw
Reposted byTARDISfotofobgingerstormabsinthicLiraelLiraelLirael

April 21 2015

adamklimowski
17:28
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Tags: cytaty

April 20 2015

adamklimowski
18:41
1894 005b
I know nothing with any certainty, but the sigh of the stars makes me dream — Vincent van Gogh.
Tags: cytaty
Reposted fromikari ikari

April 09 2015

adamklimowski
11:00
Robin: So, what are you going to spend this money on?
Raven: Books, books, books and some books. And books. Books.
— Teen Titans Go! S02E19A Two Bumble Bees and a Wasp
Tags: cytaty

April 02 2015

adamklimowski
19:22
Nie pisz na Facebooku „Szlachta nie pracuje / Szlachta się bawi”
11 UNIWERSALNYCH ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA
Reposted byatrantaSkydelanvertheer

February 15 2015

adamklimowski
17:26
Jako dziecina zaczytywałem się w pięknych powiastkach o przyszłym świecie, w którym gospodynie domowe przekwalifikują się w docentki limnologii, dozorcy domowi w profesorów ogólnej teorii wszystkiego, a pozostali będą tworzyć ile wlezie, dzięki czemu zapanuje niesłychany rozkwit sztuk. Dziwne, jak wielu całkiem niegłupich ludzi wierzyło w takie brednie. Większość ludzi nie chce przecież wcale spędzić życia na zbieraniu starych muszli, i nie interesują ich żadne prócz klozetowych, a myśleć o sprawach ostatecznych zaczynają po wizycie u lekarza, który na pytanie o diagnozę udziela wykrętnych odpowiedzi.
— Stanisław Lem, "Wizja lokalna"
Tags: cytaty lem
Reposted bynepenthe nepenthe

February 09 2015

20:28
8032 7c22

lord of the ring minimalist quotes. inspired by x

Tags: cytaty lotr
Reposted frombagginshield bagginshield viaatranta atranta

October 25 2014

adamklimowski
11:46
Tags: cytaty kraków
Reposted byzupabiskupaflowers-in-the-windowCarmabelledecanellecoffeeandunicorns

October 22 2014

adamklimowski
19:59
8749 a9a6
Reposted frompannakachna pannakachna
adamklimowski
18:01
Tags: cytaty
Reposted byachajamarysiaantecedentiaczarnylistopadughrrrjestemagaraspberry-cloudmessyhead

October 18 2014

adamklimowski
17:22
5915 3432 550
Tags: cytaty
Reposted frommala-szelma mala-szelma
adamklimowski
15:06
- Ja też mam tajemnicę - powiedział Włóczykij. - Jest w moim plecaku. Za chwilę ją zobaczysz. Kiedy będę załatwiał pewną starą sprawę z jednym draniem!
- Dużym czy małym? - zapytała Mi.
- Małym - odparł Włóczykij.
- To dobrze - powiedziała Mi. - Mały drań jest o wiele lepszy, bo łatwiej go stłuc.
— Tove Jansson, "Lato Muminków"
Tags: cytaty muminki
Reposted bythauturienmikrokosmosthauturiencoffeeandunicorns

July 21 2014

adamklimowski
21:13

June 01 2014

adamklimowski
17:44
Tags: cytaty
Reposted byMezameatrantamole-w-filizancekortufkaNuuskamuikkunenmala-szelmaJagodowa7onlyonelifeparradisee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl