Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2011

adamklimowski
12:25
- Paniczu Frodo, dlaczego nie wejdziemy do Mordoru przez Czarne Wrota?
- To byłoby zbyt mainstreamowe, Sam.
Reposted bysuutlipt0nununbi

July 14 2011

adamklimowski
09:53
Poznajcie Bifura, Bofura i Bombura.
Tags: esensja hobbit
Reposted byravicious ravicious
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51

November 20 2010

adamklimowski
11:34
Dzienniki Szalonego Mimbanity: Da dan da da daa daaa!

February 21 2009

adamklimowski
13:08

Gest z przyciśnięciem czoła do czoła może się kojarzyć z pożegnaniem, z pocałunkiem, z matką tulącą dziecko… Krótka scena pokazuje przebłysk wspomnień i wywołanych nimi uczuć. Vader ułaskawia robota – zamiast kazać go przetopić, odsyła do celi Chewbakki. I choć wiemy, że za chwilę odejdzie, by torturować Hana Solo i okaleczyć własnego syna, to jednak ten komiks i ten kadr pozwala nam zobaczyć inną stronę Mrocznego Lorda.

There is still good in him, I can feel it.
Tags: esensja sw
Reposted bynosferatiberjme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...