Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2014

adamklimowski
16:23
Tags: herbata
Reposted byksiegowiimarynarzemala-szelmatildesom3thingwildoxytocinanielciaMySecretGardenkrybusdlugakrybusnoctuadziesieciornica

January 08 2014

adamklimowski
04:17
7582 6384 550
Tags: herbata
Reposted frommyszy-spolka-zoo myszy-spolka-zoo vianailini nailini
Sponsored post
soup-sponsored
04:52

November 11 2013

adamklimowski
14:10

September 13 2013

adamklimowski
19:42
6553 d9bc 550
Zaczyna się sezon na herbatę za herbatą, autumn is coming.
Reposted fromsonaive sonaive viakaszamanna kaszamanna

May 28 2013

adamklimowski
19:24

Tea Calendar

Drinking the days of the year might seem like an obscure concept, but the Tea Calendar by German tea manufacturer Haelssen and Lyon allows one to do just that by transforming each day of the year into a bag of tea. The Calendar works by simply tearing off the bag that corresponds to that particular day of the week.

Tags: herbata
Reposted fromsawb sawb

May 15 2012

adamklimowski
18:51
Play fullscreen
Epic Tea Time w. Alan Rickman
Reposted bykrolfasolekthtwins4everaffiakonotoriainesiriusminervabartoncsoup

October 25 2011

adamklimowski
18:11
W pałacowej kawiarni na tarasie jesieni
Miłość będzie mieć smak jaśminowej herbaty
Zapytam o moje listy czy pachną w twej sieni
Komuś tak już pachniały w dawnym wierszu przed laty

Madonna w srebrnej ramce zamyśli się nad nami
Stary zegar z kukułką zaczaruje godziny
Odpowiesz mi że w sieni pachnie marzeniami
I w kruchych filiżankach zakwitną jaśminy....

Aleksandra Tarkowska, Smak jaśminowej herbaty

Tags: poezja herbata
Reposted byMezame Mezame

November 26 2010

adamklimowski
21:27
Anarchy in the UK
Tags: herbata
Reposted bynaida42auri111Rocksie

May 31 2010

adamklimowski
17:13
5251 751d
chociaż, jako kawoholik, oczywiście nie wierzę w potęgę herbaty ;P
Tags: disney herbata
Reposted frommandarynka mandarynka

April 10 2010

18:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...