Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

adamklimowski
16:45


tyleroakley:

What some of the biggest websites looked like at the beginning

Talk about embarrassing baby pictures.

Reposted fromhairinmy hairinmy

January 18 2015

adamklimowski
09:31
Genghis Khan’s chief adviser was a captured scholar named Yelu Chucai. His contribution to the Mongol Empire was to suggest that the Mongols not kill everyone, but tax them instead.
25 Kickass Random Facts List #40
Tags: historia kf

September 03 2014

adamklimowski
16:11
Tags: historia
Reposted byjalokim0michalkoziolSturmUndDrang

August 14 2014

adamklimowski
15:53
0066 c638
Tags: historia
Reposted frompseikow pseikow viaatranta atranta

August 01 2014

adamklimowski
15:28

April 24 2014

adamklimowski
15:29
Tags: historia
Reposted bymala-szelma mala-szelma

August 08 2012

adamklimowski
09:06
Joachim Lelewel wyszperał był w Biblii gdańskiej z roku 1632 całkowicie zapomnianą „jotę ogoniastą”, a że „wydała mu się właściwsza niż ypsylon, więc ją natychmiast z tryumfem do pism swoich wprowadził”. Zmartwychwstała litera zmobilizowała przeciwko sobie potężny opór konserwatystów. „Herezja gramatyczna” ściągnęła na głowę młodego uczonego gromy ze strony najpoważniejszych autorytetów naukowych. Dwie prace Lelewela: Uwagi o Mateuszu herbu Cholewa i Pisma pomniejsze geograficzno—historyczne, w których „jota ogoniasta” wystąpiła po raz pierwszy, spotkały się z miażdżącą krytyką uczonego gramatyka księdza Onufrego Kopczyńskiego oraz sławnego Jana Śniadeckiego, rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Pijar Kopczyński, ogarnięty namiętną nienawiścią do „joty ogoniastej”, czynił wszystko, aby śmiałego reformatora pisowni (a swego dawnego ucznia) zdyskredytować w oczach wydawców i drukarzy. Czcigodny rektor Śniadecki głosił wszem wobec, że „nie dopuści do tego, aby się ta zaraza po świecie rozchodziła”.
/Za M. Brandys "Koniec świata szwoleżerów"/
Tags: historia
Reposted frommajkey majkey viaikari ikari

June 08 2012

adamklimowski
20:25
Reposted frombiauek biauek viaholamasdo holamasdo

April 15 2012

adamklimowski
20:05
Sprawdź, czy zdał(a)byś egzamin wstępny na Harvard (w 1869 r.). Link pod obrazkiem.
Tags: historia
Reposted byulawandiplokinMagnolia11niemcubartoncsoup

February 02 2012

adamklimowski
17:32

December 06 2011

adamklimowski
14:33
Play fullscreen
WARSZAWA 1935 OFICJALNY ZWIASTUN
Reposted byohwowlovely ohwowlovely

September 21 2011

adamklimowski
18:33
Chaps! #200: Smacznego!

Ludwik XIV, zwany "Królem Słońce", znany był z obżarstwa. Podczas lunchu w swej komnacie sypialnej - zwanego "Le Petit Couvert", czyli "Małe Nakrycie" - zjadał między innymi cztery wazy zupy, nadziewanego bażanta, pieczeń wołową oraz wieprzową. Na obiad zaś - spożywany publicznie tzw. "Le Grand Couvert" - jadał nieco mniej, tym niemniej próbował każdego z 40 dań. Raz wchłonął rzekomo 200 ostryg naraz.
Po śmierci Ludwika XIV lekarze stwierdzili ponoć, że jego żołądek i jelita sięgnęły rozmiarów dwukrotnie większych niż u przeciętnego człowieka.
Tags: chaps historia
Reposted bygnijacamlodapannaulaconcubineczinokidz-pan-w-cholereohwowlovely

May 17 2011

adamklimowski
08:52
nie mam magistra
Reposted byholaholagnijacamlodapannawiridianamicosiduchosBlackMelancholydivisfetermaliwaskynetpizzamakingmovies1901duzedzieckoconcubineinaczejmarbleEegzystencjalnypawpolkolorrezultblyskrepostedfrommonimichlifumaciekpMagnolia11magiciansassistantbartlomiejhashfrenataepotrzasksfeterdrejk-einkofferIhezalspace-invaderbudasscorpixunsteadyshygosciunewidontcareiloveitnostalgiaaniolaBlue-singmymajoBeatNickbarricade3u3aMagnolia11inkpsilocybemermaidfreeway

September 13 2010

adamklimowski
17:22

Nieznana historia

Kto przywołuje z przeszłości rzeczy, których dawno już nie ma, doświadcza rozkoszy podobnej Stwórcy.
Tags: historia

August 01 2010

adamklimowski
19:19
9170 3225
From 1945 to 2010
Tags: historia
Reposted fromoll oll

July 26 2010

adamklimowski
07:59
I can has hiztory?
Reposted byJaBBElsterrozsypanekulkipannanlunasstefaniaFreXxXmondkroetespierekDerOrwischermendelamelieschwarzemateriebrianstormtowokadreicoloredgrayscale0utputAzigilimanjaro

July 15 2010

adamklimowski
12:38
1410 #1
Reposted byhappykokeshi happykokeshi

February 20 2010

adamklimowski
11:44
Historia: w 1241 roku nie było Bożego Narodzenia.

September 04 2009

23:13
    LEGO making history    
Reposted fromwg wg vialegoart legoart
adamklimowski
11:08
Play fullscreen
[Kabarety] Grzegorz Halama - miłość średniowieczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl