Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2015

adamklimowski
17:26
Jako dziecina zaczytywałem się w pięknych powiastkach o przyszłym świecie, w którym gospodynie domowe przekwalifikują się w docentki limnologii, dozorcy domowi w profesorów ogólnej teorii wszystkiego, a pozostali będą tworzyć ile wlezie, dzięki czemu zapanuje niesłychany rozkwit sztuk. Dziwne, jak wielu całkiem niegłupich ludzi wierzyło w takie brednie. Większość ludzi nie chce przecież wcale spędzić życia na zbieraniu starych muszli, i nie interesują ich żadne prócz klozetowych, a myśleć o sprawach ostatecznych zaczynają po wizycie u lekarza, który na pytanie o diagnozę udziela wykrętnych odpowiedzi.
— Stanisław Lem, "Wizja lokalna"
Tags: cytaty lem
Reposted bynepenthe nepenthe

November 05 2014

adamklimowski
18:48
2858 fc94 550
Tags: lem
Reposted fromflyingwhales flyingwhales viadzony dzony

May 01 2014

adamklimowski
18:42
Tags: cytaty lem
Reposted fromikari ikari

October 05 2013

adamklimowski
08:00
Pozostawała Szwajcaria. Chciałem się poradzić kuzyna Tarantogi, co o niej myśli, ale postąpiłem głupio, wdając się z nim w rozmowę, bo to jest wprawdzie globtroter, lecz zarazem antropolog amator, zbierający tak zwane graffiti po wszystkich ubikacjach świata. Cały dom zmienił w ich kolekcję. Gdy zaczyna mówić o tym, co ludzie wypisują na ścianach klozetów, oczy zapalają mu się natchnionym ogniem. Utrzymuje, że tylko tam ludzkość jest do samego końca szczera i że na tych kafelkach widnieje nasze mane tekel fares, jako też entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Fotografuje te napisy, powiększa je, zalewa pleksiglasem i wiesza u siebie na ścianach, z daleka wygląda to jak mozaika, a z bliska zapiera człowiekowi dech. Pod egzotycznymi, jak chińskie i malajskie, umieszcza tłumaczenia. Wiedziałem, że uzupełniał swe zbiory i w Szwajcarii, lecz postąpiłem głupio, bo on nie zauważył tam żadnych gór. Narzekał, że oni od rana do wieczora myją te ubikacje, niszcząc kapitalne napisy, nawet złożył w Kulturdezernat w Zurychu memoriał, żeby myli co trzeci dzień, lecz nikt nie chciał z nim mówić, a o tym, żeby go wpuścili do damskich toalet, nie było nawet mowy, choć miał z UNESCO papier, nie wiem, jak go wydębił, wyjawiający naukowy charakter jego prac.

Stanisław Lem, Wizja lokalna
Tags: reakcje lem
Reposted bywasnae wasnae

April 07 2013

adamklimowski
19:12
Kiedy byłem mały i bawiłem się, moja matka od czasu do czasu wołała do mnie z drugiego pokoju "Spuciu, przestań", choć nie wiedziała, co ja robię, ale sądziła, że nic dobrego, i to samo można powiedzieć o ludzkości
— Mecenas Finkelstein, "Wizja lokalna" Stanisława Lema
Tags: lem
Reposted bydreamboatzuuzikilledthepope

October 04 2012

adamklimowski
17:35
0746 cedf
Tags: lem plakaty
Reposted frommmateusz mmateusz viaikari ikari

September 18 2012

adamklimowski
19:19
0137 2a10 550

W latach pięćdziesiątych byłem raz świadkiem próbnej eksplozji atomowej. Czy pan wie, panie Hogarth (inaczej się do mnie nie zwracał), że nie ma nic piękniejszego nad kolory grzyba atomowego? Żaden opis, żadne zdjęcia barwne nie są w stanie oddać tego cudu, który trwa zresztą kilkanaście sekund, potem, od dołu, wschodzi brud wciągnięty ssaniem, kiedy ogniowy pęcherz się rozpręża. Później ogniowa kula, jak balon zerwany, ucieka w chmury, i cały świat staje się na mgnienie wyrzeźbiony w różu – Eos Rhododaktylos... Dziewiętnasty wiek twardo wierzył, że to, co mordercze, musi być ohydne. My wiemy już, że może być piękniejsze od gajów pomarańczowych.

In the 1950's I once had occasion to witness an atomic test. "Did you know, Mr. Hogarth" -- that was what he always called me -- "that there is nothing more beautiful than the colors of a mushroom cloud? No description, no color photograph can do justice to that wonder, which lasts ten, twenty seconds. The dirt rises, pulled up by the suction when the fireball expands. Then the sphere of flame, like a runaway balloon, disappears in the clouds, and the whole world, for a moment, is a sculpture in pink --Eos Rhododaktylos... The nineteenth century firmly believed that what was murderous must be hideous. Today we know that it may be more beautiful than cherry orchards."

Tags: lem
Reposted bywhoistherestonerrasiaazlabartoncsoupdewolajwidmo

November 22 2011

adamklimowski
23:15
60. rocznica pierwszej publikacji książkowej Stanisława Lema. Inspiracja: Daniel Mróz, autor ilustracji do Cyberiady.
Tags: google doodle lem
Reposted byPerpetuummobileTUVimzooziahappykokeshiainetoolategottthe-new-beyoncetakniesouriresomebunnypani-japoppyelcommendanterazieliniouvrantouvrant12d3liarshomoludensJuggermonikax18charlie69Ajiata

February 19 2011

adamklimowski
11:12
Tags: shapes lem
Reposted frommuszdinozaura muszdinozaura viaanks anks

October 18 2010

adamklimowski
16:11
Play fullscreen
bajki robotów. live.
Tags: lem roboty
Reposted fromikari ikari

July 28 2010

adamklimowski
12:30
Encjanie (z Wizji lokalnej Lema) wiedzieliby: pochodzili od ptaków i nogi wyginały im się w drugą stronę :)
Tags: lem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl