Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2011

adamklimowski
18:58
Demokracja w matematyce jest zła
Reposted bypimpllou8

June 08 2011

adamklimowski
16:50

January 29 2011

adamklimowski
14:52
Optymalna szerokość łózka = X*0,5m+X*Y+Z*20cm, gdzie X jest liczbą śpiących, Y szerokością ich laptopów w cm, a Z ilością kotów.
— Paweł Opydo
Reposted bykerri-mkamykowataphaedrus-kubzayumi-mizunobokendraugaraconteurpsychodelicjakociolekorszolaeclectismepastelovenienasyceniezmoraprzecinekmooncatmartexxximNOTyourBITCHestrachanollrezultmishastahopenegacjamalinowowaczeresnieshampainstfubamboochasavorkjuikmandarynkaomnipotence-ltdshitty-loveyhhmelisatoolatedream-onceciliamagikmbztrudosciwolalabymamongkatethewitchgirlinterruptedhibikuannushkaninielczemarcepannamusic-girlstonefoxxxpiraniagwiazdeczkapolizmnieimpolishsavorbztzielonobursztynoweheksskinnylovesonrisa20znieczulicamayraJagotenkissedbyfire8agiennycellfloralpatternchoisewhispersweetnothingswhispersweetnothingsoborze

October 18 2010

adamklimowski
15:43
Benoît Mandelbrot umarł. Pamięć o nim nie będzie się zmieniać bez względu na to jak bardzo się oddalimy.
— Emil Oppeln-Bronikowski
Reposted bybartekmp bartekmp

September 03 2010

adamklimowski
16:33
1439 4686 550
Reposted fromstarbug starbug

April 11 2010

adamklimowski
23:38
Czas nie stoi w miejscu. Umiesz więcej od Pitagorasa, a możesz oblać maturę.
— Valeriu Butulescu
Tags: matematyka

November 25 2009

adamklimowski
14:30

September 17 2009

adamklimowski
18:57

Nerd love

Tags: matematyka
Reposted fromsawb sawb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl