Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2014

adamklimowski
15:06
- Ja też mam tajemnicę - powiedział Włóczykij. - Jest w moim plecaku. Za chwilę ją zobaczysz. Kiedy będę załatwiał pewną starą sprawę z jednym draniem!
- Dużym czy małym? - zapytała Mi.
- Małym - odparł Włóczykij.
- To dobrze - powiedziała Mi. - Mały drań jest o wiele lepszy, bo łatwiej go stłuc.
— Tove Jansson, "Lato Muminków"
Tags: cytaty muminki
Reposted bythauturienmikrokosmosthauturiencoffeeandunicorns

February 15 2014

adamklimowski
14:12
6614 75e9
Tags: muminki
Reposted byharinezumikortufka

February 01 2014

adamklimowski
16:35
6305 0fdd
Wtedy Muminek wszedł na krzesło i zawołał:
– Wznoszę teraz toast na cześć Włóczykija, który tej nocy wędruje na południe, samotny, ale z pewnością równie szczęśliwy jak my. Życzymy mu dobrego miejsca na rozbicie namiotu i żeby mu było lekko na sercu!
Tags: muminki
Reposted bynachwaleArturaoxytocinnieujarzmionyweronikakohipiswmartensach

February 12 2013

adamklimowski
21:00
You mean you take from the rich and give to the poor?
Tags: muminki
Reposted bygummibeer gummibeer

November 26 2011

adamklimowski
09:25
0653 9f82
Reposted fromserduszkowo serduszkowo viamonikax18 monikax18

August 11 2011

09:32
2712 9f2b
Tags: muminki
Reposted frompdl2h pdl2h viahafssol hafssol

June 01 2011

adamklimowski
21:36

February 05 2011

adamklimowski
21:10
spring's gonna come eventually
Tags: muminki
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis

January 21 2011

adamklimowski
16:16
Tags: muminki

November 24 2010

adamklimowski
23:08
Włóczykij (Snufkin) - typ niezależny, który nie podporządkowuje się żadnym nakazom. Jak wskazuje jego imię, za długo w jednym miejscu nie posiedzi.
Tags: muminki
Reposted bymonroewiecznamonroenot-about-angels98raspberryheartkryczkamakemewannadieshmndlugiwarkoczBlackxKingeternia

October 29 2010

adamklimowski
17:56
3527 72ba
Tags: muminki
Reposted fromluny luny

March 16 2009

adamklimowski
11:43
9873 821d

Cold. Warm.

Tags: kubki muminki
Reposted fromfrufru frufru viakrolowanocy krolowanocy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl