Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

adamklimowski
20:23
Emotion in Star Wars Films
Tags: sw wykresy

April 16 2015

adamklimowski
18:09
Ralph McQuarrie Star Wars concept art
Tags: sw
Reposted bykhabarakhunfoldedWarpRiderLogHiMamakowiedzMezameMrCoffetim6414nd

December 16 2014

adamklimowski
19:35
Star WarsZawa: Symbole Imperium
Tags: sw warszawa
Reposted bysom3thingwildphilipsonzuoinkwizytorpietakieusztim6414nd

October 26 2014

adamklimowski
19:16
3939 ffdb
Tags: sw
Reposted fromstarwars starwars viaMezame Mezame

October 07 2014

adamklimowski
17:07
Tags: lego sw
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadotmariusz dotmariusz

August 22 2014

19:54
8703 71cf 550
Tags: sw
Reposted fromplan9 plan9 viacornis cornis

August 20 2014

adamklimowski
17:36
Tags: sw
Reposted fromstarwars starwars viaAbbaPater AbbaPater
adamklimowski
17:36
Tags: sw
Reposted fromstarwars starwars viaAbbaPater AbbaPater

August 16 2014

adamklimowski
14:18
Tags: sw
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viabercik bercik

May 08 2014

adamklimowski
15:45
Tags: sw
Reposted byfnk4boro

December 16 2013

adamklimowski
18:16
3883 85a6 550
Tags: bayeaux sw
Reposted fromhcagryppa hcagryppa viastarwars starwars

December 09 2013

adamklimowski
18:45
Disappointing Gift
Reposted bynigdyjasom3thingwildborozgr

October 24 2013

adamklimowski
16:28
8995 8dbd 550
Tags: sw warszawa
Reposted fromSzczurek Szczurek viaatranta atranta
adamklimowski
16:04
Gwiyzdne Wojny

Part IV Nowo Nadziyja

To je łokres dómowyj wojny. Kosmoszify łod rebelijantów atakujóm ze skrytyj bazy i piyrszy roz wygrały prociw złymu Galaktycznymu Imperium.

Bez batalijo, rebelijancke szpiegi poradziyły porwać tajymne plany kluczowyj bróni łod Imperium, GWIOZDY ŚMIYRCI, zbrojónyj kosmosztele, keryj styknie mocy, coby skasyrować cołko planeta.

Szlakowano łod groźnych imperialnych agyntów princesa Leia leci do dóm na pokłodzie swojigo kosmoszifu z porwanymi planami, kere mogóm uretować łod nij noród i wrócić swoboda we galaktyce...
Tags: sw śląski
Reposted bydziesieciornica dziesieciornica

September 07 2013

adamklimowski
18:19
4556 c2ae 550
Nie wątpię, że kilka osób odefekowało sobie zbroje na wieść, że Benedict Cumberbath zagra w Star Wars Episode VII i będzie wyglądał tak.

Pozwólcie, że zacytuję jedną z fanek:

Sherlock, Hobbit, Star Trek i teraz jeszcze Star Wars? MY FANDOMS ARE COLLIDING, HALP.
Tags: cytaty sw
Reposted bymizuumitoskalattewhippedcream92

July 08 2013

adamklimowski
15:00

"William Shakespeare's Star Wars" by Ian Doescher | Available here

Tags: sw szekspir
Reposted fromelavator elavator viasawb sawb

May 02 2013

adamklimowski
10:35
1484 3a03 550
Early Movie Concept Art
Tags: shrek sw
Reposted byulaViiknosferatzycienakrawedziluckashek

January 31 2013

adamklimowski
19:51
How much Force power can Yoda output?
Tags: sw xkcd
Reposted bystonerr stonerr

November 26 2012

adamklimowski
16:29
…All’s Well With The Galaxy
Tags: nge sw
Reposted bySyvepsychobdzonyjetpack20jkarakachanowladykenobibartoncsoupNGEg33kyjunkdumpsuperZaubertrankmolotovcupcakeTheYaibaFate46PaseroVirusArecaSDiviushdiJollySeaikaritytekNayuNayucylonapplepie8agiennyjeyjeyjeycrazydunkychowchowyurasBadylroberutsurosawattebauschgruetzearnkhabarakhtim6414ndLogHiMaSpecies5618DagarhenikariMrCoffesobamolotovcupcakevolPaseroVirusUbikTheCrimsonIdolZerthinwymiotschaafricejugglerQudaciniemniejsebner

November 06 2012

adamklimowski
21:39
cierpienia młodego vadera.
Tags: książki sw
Reposted fromwickedsky wickedsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl