Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

adamklimowski
19:56
0373 f281 550
Tags: tolkien
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaLibrarians Librarians

October 29 2014

adamklimowski
19:08

May 11 2014

adamklimowski
16:14
3265 f6a7 550
Tags: got tolkien
Reposted fromollardo ollardo viasom3thingwild som3thingwild

April 24 2014

adamklimowski
17:23
Reposted bygnijacamlodapannadewolajwidmo

December 28 2013

adamklimowski
12:27
Silmarillion Project Part 2: Valaquenta - Account of the Valar and Maiar in according to the lore of the Eldar
Tags: tolkien
Reposted byevangelyn evangelyn

November 05 2013

adamklimowski
20:59
Book Map

A street map made up from the titles of over 600 books from the history of English Literature (and a few favourites from further afield). The Map includes classics such as Mansfield Park, Northanger Abbey, Bleak House, Vanity Fair and Wuthering Heights as well as 20th and 21st Century works such as The Waste Land, To the Lighthouse, Animal Farm, Slaughterhouse 5, The Catcher in the Rye, The Wasp Factory, Norwegian Wood and The Road.

The Map, which is loosely based on a turn of the century London street map also includes fictional areas dedicated to the works of Thomas Hardy, Virginia Woolf, Tolkien, Harry Potter and a children's literature district featuring such classics as The Railway Children, Charlie and the Chocolate Factory and Where the Wild Things Are. There's an A-Z key at the base of the Map listing all the books featured along with the author's name and the date first published.
Reposted byrhubarbrrdeathisjustafeeling

January 06 2013

adamklimowski
11:09

December 21 2011

adamklimowski
10:19
Ennorath - Śródziemie

Jest jedyną mapą łączącą w sobie dużą dokładność z atrakcyjnością wizualną i polskie tłumaczenie nazw. Tłumaczenia opracowane zostały na podstawie książki Arkadiusza Kubali Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia, oraz przy współpracy tolkienistów z forum dyskusyjnego "Elendili" (szczególnie podziękowania dla Ryszarda Derdzińskiego).

Tengwar dookoła jest quenijskim tekstem będącym tłumaczeniem fragmentu Valquenty:

oni zaś grali i śpiewali Wielką Muzykę przed jego obliczem. Z tej muzyki począł się Świat, Ilúvatar bowiem nadał pieśni Ainurów postać widzialną i ujrzeli ją jak światłość w ciemnościach. Wielu z nich zakochało się wówczas w piękności świata i jego historii, gdy zobaczyli, jak się rodzi i rozwija w objawionej im wizji. Dlatego Ilúvatar obdarzył ich wizję rzeczywistym Bytem, osadził ją pośród Pustki i zesłał Tajemny Ogień, aby się wiecznie palił w sercu Świata, który został nazwany Eä. (Silmarillion, str. 23)
Tags: mapy tolkien
Reposted byMezamePicki91ivylboseyxannidyllabrthAluslawwicikumozaofbitchesandbutterfliesJuggerkamilkordielcommendanterazielinirybamajkeydeleinbercikladykenobimaraskowaszaaatannahallaczycienakrawedziacideffectsShinzoGekaiainekindacatchyki-adimamba1shillenyaso0coldprzedmaranczaredshadownaszeanecynamonpoem-orgymargaritabiboltirarirakusiolanimeacidTomred97nieobecnoscthe-lord-of-the-ringsHerbstHimmelLizieiblameyoutomorrownevercomesArwenUndomielwarkoczShadow-Mooreune-raconteuseneit7654rustyrustyyougurtwayulvarscaronyourfacealien130sybka

May 09 2010

adamklimowski
11:48

Tove Jansson (author of childrens’ book series "The Moomins") apparently did some side illustration work for a Finnish version of Tolkien’s "The Hobbit", as well as Lewis Carroll’s "Alice’s Adventures in Wonderland".

Reposted fromsawb sawb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl